Електронен касиер (събиране на такси и разплащане)

parallax1

  • Лесен и удобен начин за ежемесечно събиране на вноските за поддържане на етажната собственост в касите на Изипей или чрез електронно банкиране през Ипей.
  • Електронно разплащане към доставчици (ток, вода, почистване, абонамент на асансьор и други);
  • Ежемесечни отчети за приходите и разходите на входа-баланс
  • Събиране на месечни такси за управление, разпределяне по предварително уточнен начин и начисляване такси за допълнителни услуги, събиране на наеми и други;
  • Събиране на месечна такса – инвестиционен фонд или обща каса, който ще се изразходва след изричното съгласие или след взимане на решение от общо събрание на собствениците и/или наемателите в сградата/комплекса. Средствата се влагат в допълнително оборудване или обзавеждане, изпълнение на предписания или изисквания от различни контролни служби и инстанции, както за извършване на допълнителни дейности, необходими за нормалната експлоатация на общите и идеалните части към сградата, както и прилежащите площи.