Заключване на асансьор с предплатени импулси


ДОСТАВКА И МОНТАЖ – 650ЛВ

Идеята на този тип електронна ключалка е всеки потребител да заплаща само за реално използвания от него асансьор. Системите блокират повикванията от кабината. Може да се постави и допълнителен четец на първия етаж за избор на асансьора, като по този начин за хора, които нямат достъп или не знаят за контролираното ползване на съоръжението, няма да могат да го извикват на първи етаж, с което се пести допълнително енергия (средства). При тези електронни ключалки  контролерът и четецът са обединени в един модул; работят само с един четец и не могат да се свързват допълнителни четци. Изходът е транзисторен, към който се свързва реле (включено в коплекта), чрез което се прекъсва общия край на бутоните в кабината.

За ползването на асансьора е необходимо на всеки потребител предварително да се зададе определен брой бъдещи (предстоящи) ползвания на асансьора, които той заплаща предварително по определена от входа тарифа. При всяко подаване на ключ към електронния четец автоматично се намаля закупения от него кредит. При изчерпването му потребителският ключ автоматично се забранява от системата и той повече не може да ползва асансьора. В този случай ползвателят има два варианта на действие – или да си закупи нови импулси или да не ползва асансьора за известен период от време, докато отново „зареди” своя кредит. Системата дава възможност определени ключове да се настроят да работят без лимит. В системата има вградени броячи за всеки потребител, които отчитат реалното ползване на асансьора. Тези броячи не могат да бъдат нулирани и могат да се ползват за отчет пред общото събрание на входа или за заплащане на използвания асансьор за изминал период от време, за всеки потребител по отделно.
Записът и изтриването на потребителски ключове, зареждането на кредити, програмирането на системата и обработката на информацията се извършва чрез терминал (пулт за управление), който е включен в комплекта.

В комплекта на системата е включен и дисплей, който се монтира в асансьорната кабина и показва на ползвателите импулсите, които имат в ключа.

Окомплектацията на системата включва: електронна централа с вграден четец и светлинна светодиодна индикация, звукова индикация, реле, мастер ключ, ръководство за експлоатация, терминал.

Потребителските електронни ключове не са включени в комплекта. Те зависят от индивидуалните нужди на всеки вход. При комбинация на електронно заключване  на входна врата и асансьор, потребителите ползват един и същ ключ и за двете системи. С един електронен ключ може да отключвате входната врата, асансьора, гаража, избата, дома си, без това да влияе на сигурността на системите. Може да се направи така, че едни ключове да отключват входната врата и асансьора, а други – само входната врата, като това се определя от притежателя на мастер ключа на съответната система. Електронните ключалки са разделени на две групи в зависимост от тип на ключа – контактен, чрез чип или безконтактен, чрез карта или таг. Предимство на контактните системи е, че четецът и ключовете са изключително износоустойчиви – минимум 10 години, вандалоустойчиви, лесни са за ползване и с много висока степен на секретност. При безконтактните системи четецът е капсулован и може да бъде за вграден или скрит монтаж.

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ КЛЮЧАЛКИ :

 • Управление чрез електронни ключове;
 • Интелигентна антисканинг система;
 • Защита от електромагнитни въздействия;
 • Индивидуален брояч за ползване на асансьора от всеки ключ;
 • Предплатени импулси за всеки ключ по отделно;
 • Възможност за безлимитно ползване и последващо заплпащане на услугата;
 • Специализиран софтуер за управление на системата;
 • Енергонезависима памет;
 • Транзисторен изход, управляващ реле (включено в комплеката) с контактна система 6А/240V;
 • Изключително висока гъвкавост;
 • Програмируеми функции, надеждност и сигурност;
 • Възможност за връзка с компютър;
 • Възможност за работа с до 999 броя електронни ключа;
 • Потребителско програмиране на системата чрез мастер ключ или чрез компютър;
 • Потребителско записване, изтриване, временна забрана на работа на електронните ключове;
 • Възможност за проверка на общия брой записани в системата ключове;
 • Възможност за изтриване, заменяне или промяна на статуса на изгубен или не наличен ключ;
 • Възможност за проверка статуса на всеки ключ;
 • Енергонезависима памет;
 • Светлинна и звукова индикация.