Застраховка на общите части на сградата

Срещу:

  • А – пожар, гръм, експлозия и пр.;
  • Б – буря, градушка, проливен дъжд, наводнение и пр.;
  • З – земетресение;
  • В1 – кражба чрез взлом;
  • В3 – злоумишлени действия на трети лица (вандализъм), вкл.злоумишлен пожар, … ;
  • В4 – чупене на стъкла и повредена дограма, причинени от злоумишлени действия на трети лица, вкл. щети нанесени при опит за кражба чрез взлом … . Подробни данни за отделните клаузи са дадени в Общите условия на застрахователя.