Ремонтни и довършителни работи

Всякакви аварийни, текущи, основни и довършителни строително монтажни работи, на ценa най-ниско откритата в Google. Гаранция и отстраняване на рекламации и дефекти до една година след приключване на ремонта при сключен договор за съответната услуга.