Телефон за неотложни ремонти

Осигуряване и контрол на неотложни ремонти (електро, ВиК и др. СМР).

Ремонтът се заплаща отделно. Осигуряване на гаранция на ремонта до 5 години съгласно законовите изисквания.