Юридически консултации

Busy businessman

  • Юридически консултации от правоспособен юрист във връзка с управлението и поддържането на етажната собственост.
  • Изготвяне на жалби, протоколи и други документи до общината, полицията, топлофикация, енергоснабдяване и други.
  • „ОБЩ ДОМ” ЕООД предлага консултантски услуги за организация, управление, провеждане на Общи Събрания, изготвяне на годишни отчети, съставяне на бюджети.
  • Завеждане на съдебни искове срещу недобросъвестни съсобственици, консултации по ЗУЕС и ЗУТ, съставяне на паспорти за енергийна ефективност на сгради и др.

Комплекси от затворен тип

  • „ОБЩ ДОМ” ЕООД предлага управление и изготвяне на индивидуални проекти, анализи и консултации за управление на комплекси от затворен тип. Това включва анализиране моментното състояние на комплекса, организация, подбор и обучение на персонал обслужващ комплекса от затворен тип.
  • Изготвяне на годишни бюджети за управлението и поддръжка на комплекса, приблизителна стойност на консумативите, фонд за „възобновяване и развитие”, предложения за нововъведения и оптимизация на общите части.
  • Свикване и провеждане на Общи събрания на комплекса. Представляване на комплекса от затворен тип пред трети лица.