Електронен касиер

Автоматизирана система за управление на етажна собственост – СС 54

1. Лесен и удобен начин за ежемесечно събиране на вноските за поддържане на етажната собственост по банков път (чрез касите на Изипей/Ипей)

2. Контрол на достъпа до асансьора  с оглед ограничаване на достъпа за неизрядните длъжници към касата на входа.

3. При надлежно взето решение от Етажната собственост се начислява такса при включване и изключване на достъпа до асансьра  за отделния обитател, която такса влиза в касата на входа.

4. Електронно заключване с контактни ключове тип iButton и вандалоустойчив четец.

4.1 Домоуправителят или касиера сам изключва/включва отделните абонати посредством софтуер инсталиран на лаптоп в кабината на асансьора. Доставка и монтаж – 189 лева и 100 лева за софтуер и кабел за данни.

4.2 Сервизирането се осъществява от коя и да е точка на земята със SMS команди чрез мобилен оператор. Доставка и монтаж – 189 + 239 лева.

5. Сключване на договор, без обвързване със срок и обезщетение.

6. Автоматизирана софтуерна система за контрол на приходите и разходите на входа от всеки обитател с администраторски права за промяна на броя на обитателите и размера на вноските на представител от входа.

 

2,25лв. на апартамент, но не по-малко от 40лв./месечно