Професионален домоуправител – Пакет 3

Професионален домоуправител – оперативен мениджър (персонално ангажиран към Вашата сграда/комплекс служител, който е на Ваше разположение при всеки един възникнал проблем), в задълженията на един професионален домоуправител влизат:

 • Съдействие при организирането и провеждането на Общо събрание на собствениците на обекти в сгради в режим на Етажна собственост в съответствие със ЗУЕС.
 • Юридическо осигуряване на принудително изпълнение на решенията на Общото събрание по отношение на обитатели и собственици неизпълняващи финансовите си задължения.
 • Консултиране относно воденето на Книга на собствениците.
 • Оформяне на необходимите документи за задължителното вписване в публичния регистър на сградите в режим на етажна собственост съгласно изискванията на Закона.
 • Съдействие и контрол при прилагането на правилника за вътрешния ред приет от Общото събрание/ОС/
 • Съдействие при събирането на стари задължения (такси, които са одобрени от Общото Събрание /ОС/ за разходи и поддръжка на общите части) от некоректни платци в етажната собственост.
 • Изготвяне на месечни отчети за: извършена работа през изминалия месец, събрани месечни такси, некоректни платци, извършени плащания към съответните експлоатационни дружества и поддържащи фирми, отчет за приходи и разходи в обща каса или инвестиционен фонд на сградата.

електронно събиране на месечните вноски през касите на Изипей или Ипей, управление на  бюджета на входа разплащане към доставчици.

 • Лесен и удобен начин за ежемесечно събиране на вноските за поддържане на етажната собственост в касите на Изипей или чрез електронно банкиране през Ипей.
 • Електронно разплащане към доставчици (ток, вода, почистване, абонамент на асансьор и други)
 • Ежемесечни отчети за приходите и разходите на входа-баланс
 • Събиране на месечни такси за управление, разпределяне по предварително уточнен начин и начисляване такси за допълнителни услуги, събиране на наеми и други;
 • Събиране на месечна такса – инвестиционен фонд или обща каса, който ще се изразходва след изричното съгласие или след взимане на решение от общо събрание на собствениците и/или наемателите в сградата/комплекса. Средствата се влагат в допълнително оборудване или обзавеждане, изпълнение на предписания или изисквания от различни контролни служби и инстанции, както за извършване на допълнителни дейности, необходими за нормалната експлоатация на общите и идеалните части към сградата, както и прилежащите площи.
 • Юридически консултации от правоспособен юрист във връзка с управлението и поддържането на етажната собственост.
 • Изготвяне на жалби, протоколи и други документи до общината, полицията, топлофикация, енергоснабдяване и други.
 • „ОБЩ ДОМ” ЕООД предлага консултантски услуги за организация, управление, провеждане на Общи Събрания, изготвяне на годишни отчети, съставяне на бюджети.
 • Завеждане на съдебни искове срещу недобросъвестни съсобственици, консултации по ЗУЕС и ЗУТ, съставяне на паспорти за енергийна ефективност на сгради и др.

Комплекси от затворен тип

 • „ОБЩ ДОМ” ЕООД предлага управление и изготвяне на индивидуални проекти, анализи и консултации за управление на комплекси от затворен тип. Това включва анализиране моментното състояние на комплекса, организация, подбор и обучение на персонал обслужващ комплекса от затворен тип.
 • Изготвяне на годишни бюджети за управлението и поддръжка на комплекса, приблизителна стойност на консумативите, фонд за „възобновяване и развитие”, предложения за нововъведения и оптимизация на общите части.
 • Свикване и провеждане на Общи събрания на комплекса. Представляване на комплекса от затворен тип пред трети лица.
 • Електромагнитна брава /магнит 300кг./ с индивидуални електронни чипове за достъп.
 • Електронна ключалка – устройство ограничаващо достъпа до асансьора със същия чип.
 • Заплаща се от фирмата.

Техническа поддръжка на общото осветление. Консумативите се заплащат отделно.

Осигуряване и контрол на аварийни ремонти (електро, ВиК и др. СМР). Ремонтът се заплаща отделно. Осигуряване гаранция на ремонта  съгласно законовите изисквания.

Договор за две години с клауза за прекратяване срещу изкупуване на техническите средства.

Метална дограма за жилищен вход (заплаща се от фирмата)

Описание на поръчковото изделие – Входни Врати:

 • Металните входни врати се изработват от два метални листа с дебелина: 1,5 мм. + стъклопакет (възможност и за решетка).
 • Възможност за  допълнително  оборудване с  изключително надеждни магнитни брави (ЕБМ-300 със     сила на затваряне 300 кг), които са с електронно управление посредством електронен ключ – чип.
 • Механизъм за плавно затваряне на вратата.
 • Възможност за свързваме  на входните врати със съществуващата домофонна система.
 • Всичките врати са прахово боядисани в показания цвят по RAL 10017.
 • Демонтаж на съществуващата врата без запазване на нейната цялост.
 • Демонтаж на старата дограма
 • Достава и монтаж на металната дограма до последния детайл.

Автомат – 135лв.
Пощенските кутии се изработват в цял модул с нужната бройка, боядисани с ефектна боя в същия цвят. Цена за 1бр  25лв.
При монтажа се използва монтажна пяна, довършителни работи като измазване не се извършват.

НОВО! – Електронно заключване на вратата с магнитен механизъм с чип – 330лв с монтажа.

Месечна такса на обитател :

• При договор за една година – 7,00 лв. на обитател

(за вход с 24 апартамента)

• При договор за две години – 5,75 лв. на обитател

(за вход с 24 апартамента)